Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ muốn nước cà chua ép."

Dịch:They want tomato juice.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

trong câu lựa chọn đang ghi là: they walk tomato juice thì làm sao mà chọn được?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anise45071

Goes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TiuAnhNguy

"Want" sao ko có "to" theo sau vậy ?

11 tháng trước