"I will lose my house."

Dịch:Tôi sẽ mất ngôi nhà của tôi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hson2005

I will lose my job là tôi sẽ mất việc => i will lose my house là tôi sẽ mất nhà=>không đúng mà phải là nhà của tôi mới đúng vậy tôi sẽ mất nhà thì sẽ là nhà hàng xóm à mà phải của tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieulwu99

Sao lại có cái câu thâm thế =))

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.