1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "The castle needs a driveway."

"The castle needs a driveway."

Translation:Slottet trenger en oppkjørsel.

July 31, 2015

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/PotatoSanta

Hva er differensen mellom trenger og behover?


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

behoever/behøver*

"Hva er forskjellen mellom..."* 'differanse' is used in maths.


https://www.duolingo.com/profile/RohanChadw

Is 'festningen' not also allowable? Or is that more a fort than castle?


https://www.duolingo.com/profile/cirqusvoltaire

Oppkjørsel might be my new favorite Norsk word. It's so fun to say!

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.