Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are my motorcycles."

Dịch:Đây là những chiếc xe mô tô của tôi.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnx579
tnx579
  • 25
  • 888

Đáp án rườm rà trong khi mình nhập "Đây là các xe máy của tôi" thì không được chấp nhận.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/llmNF7

Bike khác moto mà bạn

10 tháng trước