https://www.duolingo.com/profile/Keobong95

Luyện kĩ năng viết

Không biết các bạn đã biết trang này chưa: Lang-8.com. Trang này luyện viết khá hay, khi bạn post bài lên bạn sẽ đc người bản địa correct, ngược lại bạn sẽ sửa lại bài cho họ. Bạn có thể học rất nhiều ngôn ngữ trên trang này đấy :)

July 31, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nghjchtaj

thanks

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Thanks for sharing!

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamthanhphong

thank you

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chs...

Great, that is what I'm looking for, thank you!

August 2, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.