Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is not a patient in this hospital."

Dịch:Anh ta không phải một bệnh nhân trong bệnh viện này.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mai554658

"anh ta không phải là một bệnh nhân trong bệnh viện này". Sao không đc vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

anh ta và anh ấy khác nhau gì đâu mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truongvangiap

tôi cũng dịch là : "anh ta không phải là một bệnh nhân trong bệnh viện này" tại sao không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phmqunhtra9

Dịch đúng rồi còn đáp án khác cái gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
  • 22
  • 8
  • 6

Anh ấy không là một bệnh nhân ở bệnh viện này. Khuyết một chữ phải thôi. :-D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangPro6

Phải add thêm từ "là" chứ nhỉ. Nghe mới hợp lý

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Anh ấy không phải là bệnh nhân trong bệnh viện này

4 tháng trước