Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She wrote the document with very little effort."

Dịch:Cô ấy đã viết văn bản với rất ít nỗ lực .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baobao096
baobao096
  • 15
  • 4
  • 3
  • 2
  • 15

nhiều quá nên khó nghe :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phongsaigon_78

từ little nghe không rõ phiên âm kết hợp giữa little effort

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phongsaigon_78

This sentence is difficult. I do not hear word " little". How do you pass this sentence?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cô ấy đã viết tài liệu này với rất ít sự nỗ lực

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuThiHuyen8

Tài liệu với văn bản giống nhau mà

2 tháng trước