"Kể từ đó hành vi của cô ta đã trở nên tuyệt vời."

Dịch:Since then her behavior has been excellent.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bravohex

Since then, her behavior has become amazing. ? Sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QucTunCao1

why I use " perfect" is not true?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenTruon3

Since then,her act has been great

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyet2592005

great ko được à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Since then her act got great :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LmxI4I

Cc

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChangChe

since then her behavior become awsome

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Khùng điên quá vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.