Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Elephants live in Asia and Africa."

Dịch:Những con voi sống ở châu Á và châu Phi.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vanthuvu

chú với con như nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phong868957

"những con voi sống "trong" châu á và châu phi" = wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nqhoa_84

híc, sống với sinh sống khác gì nhau ko? huhu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GamePlay4

chú voi thì nghe hay hơn con chứ . haizz

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngphanzida

Kết bạn na

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaPhan2

sao từ elephants live đọc nhanh thì chữ /lai/ nghe giống chữ /li/ vậy nhỉ. có ai giải thích dùm không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/v.uong

"Voi sống ở châu Á và châu Phi" <= Nên được chấp nhận

2 năm trước