Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một tờ báo quốc gia."

Dịch:It is a national newspaper.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ntnthanh

"It is a national press" should be accepted

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

it is a national press..không đúng à?

3 năm trước