https://www.duolingo.com/profile/windows10pro

[Phát triển dự án] Cùng nhau dịch Anh-Việt(P1)

mình không muốn dài dòng nên có gì thì tham khảo tại đây https://www.duolingo.com/comment/9808624

Bắt đầu

(1)Homo sapiens idaltu is an extinct subspecies of Homo sapiens that lived almost 160,000 years ago in Pleistocene Africa.(2) "Idaltu" is from the Saho-Afar word meaning "elder" or "first born".

(3)Dicoverys

(4)The fossilized remains of H. s. idaltu were discovered at Herto Bouri near the Middle Awash site of Ethiopia's Afar Triangle in 1997 by Tim White, but were first unveiled in 2003.(5) Herto Bouri is a region of Ethiopia under volcanic layers. (6)By using radioisotope dating, the layers date between 154,000 and 160,000 years old.(7) Three well preserved crania are accounted for, the best preserved being from an adult male (BOU-VP-16/1) having a brain capacity of 1,450 cm3 (88 cu in).(8) The other crania include another partial adult male and a six-year-old child.

Tổng cộng có 8 câu, bạn sẽ chọn một hoặc nhiều câu để dịch theo cách sau

VP: mình chọn câu thứ 3 mình sẽ dịch là (3) Khám Phá

Chúc các bạn vui vẻ

P1 Kết thúc, Đáp án như sau

Homo sapiens idaltu là một loài đã tuyệt chủng của người chi người Homo sapiens sống gần 160.000 năm trước tại Thế Pleistocen ."Idaltu" là từ chữ Saho-Afar có nghĩa là "đàn anh" hay "con đầu lòng".

Khám phá

Các hóa thạch của H. s. idaltu được phát hiện tại Herto Bouri gần trung Awash của Ethiopia's Afar Triangle vào năm 1997 bởi Tim White, nhưng lần đầu tiên được công bố vào năm 2003.Herto Bouri là một khu vực của Ethiopia dưới lớp núi lửa. Bằng cách định tuổi bằng đồng vị phóng xạ , các tầng địa chất được xác định vào khoảng thời gian giữa 154.000 và 160.000 năm tuổi. Ba hộp sọ được bảo quản tốt nhất là kết quả cho sự bảo tồn tốt nhất là từ một con đực trưởng thành (Bou-VP-16/1) có thể tích bộ não là 1.450 cm3 (88 cu in). Các hộp sọ khác bao gồm các phần khác của một người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ sáu tuổi.

July 31, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuoc234

(1) Homo sapiens idaltu là một loài đã tuyệt chủng. Người homo sapines idatu đã sống gần khoảng 160000 năm về trước kỉ Pleistocene Africa.

(2) Idaltu tu Saho-Afar có nghĩa là đàn anh hoặc là loài sinh ra đầu tiên

(3) khám phá

(5)Herto Bouri là một vùng của ethiopia. Ethiopia ở dưới vỏ núi lửa

(8) Crania khác bao gồm các phần khác. Một phần lớn dành cho người trưởng thành và cho trẻ em sáu tuổi

Minh chỉ dịch được thế thôi. Mong bạn thông cảm. Mình đã ko dùng google dịch

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/windows10pro

bạn tốt lắm, cho bạn 1 lingots

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuoc234

Vậy là mình dịch đúng rồi. Oh yeah !

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuoc234

Vậy mình có được vào nhóm dịch ko ?

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/windows10pro

cái này là trò chơi mở, ai dịch cũng được

August 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

4 hóa thạch H.s.idaltu đã được phát hiện ở herto bouri gần middle awash ở vị trí Etiopia của afar triangle năm 1997 bởi tim white,nhưng lần công bố đầu tiên vào năm 2003

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

mấy câu kia từ mới khổ ghê.câu này mình phải trả mấy từ mới

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenQuoc234

Công nhận cũng có vài câu khó thật. Nhưng mình cũng đã trả lời được 5 câu. Ko biết có đúng ko

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

2 : idaltu từ chữ Saho-Afar nghĩa là đàn anh hay sinh ra đầu tiên

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

câu 6 mình dịch theo ý hiểu , nếu không đúng thì các bạn thông cảm : thời đại sử dụng đồng tính phóng xạ đã qua, lớp thời đại đó giữa 154 000 và 160 000 năm

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhitruc

1.Người Homo sapiens idaltu là một giống người đã tuyệt chủng.Người Homo sapiens sống gần 160.000 năm trước ở kỉ Pleistocen Africa. để sáng mai mình dịch tiếp nha!^_^

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/windows10pro

ừ tùy bạn

July 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PentapperMr.K

(1) Homo sapiens idaltu là một phân loài đã tuyệt chủng của người Homo sapiens sống gần 160.000 năm trước trong Pleistocen Phi. (2) "Idaltu" là từ chữ Saho-Afar có nghĩa là "đàn anh" hay "con đầu lòng".

(3) Dicoverys

(4) Các hóa thạch của H. s. idaltu được phát hiện tại Herto Bouri gần khu Trung Awash của Afar Triangle của Ethiopia vào năm 1997 bởi Tim White, nhưng lần đầu tiên được công bố vào năm 2003. (5) Herto Bouri là một khu vực của Ethiopia dưới lớp núi lửa. (6) Bằng cách sử dụng đồng vị phóng xạ hẹn hò, các lớp niên giữa 154.000 và 160.000 năm tuổi. (7) Ba crania tốt bảo quản được hạch toán, bảo tồn tốt nhất là từ một con đực trưởng thành (Bou-VP-16/1) có công suất não 1.450 cm3 (88 cu in). (8) các crania khác bao gồm một con đực trưởng một phần và một đứa trẻ sáu tuổi.

August 2, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.