Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"We will be doctors in some years."

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

sao câu này lại dùng động từ "be" mà không phải là been ạ adm ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nicktranus

Tại vì đây là tương lai đơn đó bạn.

0
Trả lời2 năm trước