https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

"We will be doctors in some years."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

sao câu này lại dùng động từ "be" mà không phải là been ạ adm ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nicktranus

Tại vì đây là tương lai đơn đó bạn.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.