"Sugar is sweet."

Dịch:Đường thì ngọt.

August 1, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Lemon is sour.

August 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/xemdiem

sweet la keo ma

February 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThanhTV7

"Sugar is sweet" dịch là "Đường thì ngọt" mà bị báo sai, mình đúng từng dấu chấm cơ mà. Huhu.

September 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenThaiAn

i want play a different duolingo

August 23, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.