"Cô ấy thử đôi giầy."

Dịch:She tries on the shoes.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HienDamVan
HienDamVan
 • 20
 • 12
 • 5
 • 21

She tries the shoes không được ạ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

Mình cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
 • 25
 • 14
 • 1134

Me too!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She tries on the shoes, she tries on the shoes, she tries on the shoes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

Sao lại có on ở đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bboyhunter

cụm động từ của từ thử cái gì đó là "Try on" mà :-?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/toand1

She tries a pair of shoe ko đúng,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1376

không dùng on được không nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Try on try on try on try on

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.