"Cô ấy thử đôi giầy."

Dịch:She tries on the shoes.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HienDamVan
HienDamVan
 • 21
 • 12
 • 5
 • 74

She tries the shoes không được ạ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

Mình cũng vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
 • 25
 • 14
 • 1200

Me too!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She tries on the shoes, she tries on the shoes, she tries on the shoes

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

Sao lại có on ở đây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bboyhunter

cụm động từ của từ thử cái gì đó là "Try on" mà :-?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/toand1

She tries a pair of shoe ko đúng,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhLe1
DanhLe1
 • 25
 • 19
 • 6
 • 3
 • 1441

không dùng on được không nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngnnguyn837738

Try on try on try on try on

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Thử" ở đây là "thử mang" nên dùng "try on". Tóm lại khi nào "thử" mà mang nghĩa "đeo, mặc, mang" thì dùng "try on". Đây là quy tắc nên nhớ để giúp cho câu nói của bạn hay hơn!!!

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.