Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MegaCtrl

Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn Translators-Team

MegaCtrl
  • 12
  • 11
  • 5
  • 4
  • 2

Bước 1: chick here http://translator-team.forumvi.com/

Bước 2:chick vào chỗ mình khoanh a

Bước 3: chick vào phần ô vuông được mình khoang màu đỏ a

Bước 4: chat vào hỏi mọi người trong diễn đàn những thứ cần hỏi

Nếu ai mới vào lần đầu tiên bằng những giới thiệu này của mình thì nói với admin nhé

5
3 năm trước

11 Nhận xét