Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They have to discover a good region."

Dịch:Họ phải khám phá ra một khu vực tốt.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quang918337

Region= vùng .Area= khu vực ( từ nào đúng trong câu này)

4 tháng trước