"I have a comb for the girls."

Dịch:Tôi có một cái lược cho những cô gái.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vynhb

Cây lược thì sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Cây lược mà k dc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenChiT

Cây lược đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have a comb for the girls, I have a comb for the girls, I have I comb for the girls.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Cây vàng, cây kiếm, cây atm, cây xăng, cây thuốc lá,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.