Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are cats."

Dịch:Đây là những con mèo.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MarionSelina_123

duolingo thật quá đáng sai có tí cx sai vđ lá thư viết thành lass thư cx sai

2 năm trước