Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My brother and I are not going to drink beer."

Dịch:Anh trai của tôi và tôi sẽ không uống bia.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vityeu0705

có ngữ pháp i are nữa à, mình thấy thường là i am hoặc i was... chưa thấy i are

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

vì chủ ngữ là hai người, "anh trai và tôi" nghĩa là "we"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungln37a

uh, thấy cũng lạ đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1492005

cần gì phải anh trai chứ anh là được rồi thế người ta có gọi là anh gái bao giờ không

2 năm trước