"Chemistryhelpsusunderstandtheworld."

Dịch:Hóa học giúp chúng tôi hiểu thế giới.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quylp

Hiểu được thế giới cũng hợp lý mà? Tại sao lại chấm sai chứ? Buồn ghê !

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GnartMinh

Hiểu được khác với Hiểu về à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Eagle_Baby

đánh đã đời "hóa học giúp chúng tôi hiểu thế giới "sai mới đau

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/smon982592

Mình ghi hóa giúp chúng ta hiểu thế giới cũng hợp lý mà. Sao lại chấm sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuvJO3

Hoá học đã làm tan học quãng thời gian đi học của tôi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiThanh857137

Hóa học giúp chúng ta hiểu thế giới.

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.