"Họ đã quyết định ở lại."

Dịch:They had decided to stay.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuynHong

troll nhau à, đang ở thì quá khứ hoàn thành lại cho câu quá khứ đơn vào ai mà biết được. mất tim đau quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LaThao3

They decided to stay back, Why is it rejected?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiQuynhAn7

?!!??!??!!!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/loc63540

Tai sao không dung had o cau nay .day la qua khu hoan thanh phải co cau truc had cong voi dong tu hoan thanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hpbaonhan

Mình nghĩ là "They had decided to stay " y đáp án trog này. Mà đáp án khôg có "had" cho chọn luôn. "They decided to stay" cũng đúng. rồi không biết cái nào đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/aqut9

Khi nào dùng had khi nào dùng qkđ là một vấn đề muôn thuở

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenThan586137

Máy chủ có vấn đề hả? Bực mình.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

Khi nào dùng to khi nào không vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.