1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "Han har dratt hjem."

"Han har dratt hjem."

Translation:He has gone home.

August 2, 2015

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Timothy_Daniel

What would "He has left home" translate to?


https://www.duolingo.com/profile/fveldig

"Han har [dratt/reist/flyttet] hjemmefra" or "Han har forlatt hjemmet".

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.