Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman drinks with the teacher."

Dịch:Người phụ nữ uống với giáo viên.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phandinhhuy30100

Người phụ nữ uống với giáo viên. Người phụ nữ uống với giáo viên.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongvoth

Admin chỉnh lại ngen, "người phụ nữ uống nước với giáo viên" nó báo sai, sai chỗ nào thì mình pó tay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

chưa chắc là uống nước, có thể uống rượu hay nước ngọt thì sao!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

có water đâu mà "nước với non" :)) uống chung thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ty2309
ty2309
  • 25
  • 18

Người phụ nữ uống dấm ( nước nắm, nước tương....) với giáo viên

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLMinh3

☺☺☺☺

2 năm trước