Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I thank the board of directors."

Dịch:Tôi cảm ơn ban giám đốc.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

tôi đã cảm ơn ban giám đốc

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/haitrinh83

sao director lại dùng số nhiều nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Vì ban giám đốc chứ không phải một giám đốc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitrinh83

Thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/YoungBlake

Ban quản trị với hội đồng quản trị khác nhau à

1 năm trước