Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Eating fish is good for your health."

Dịch:Ăn cá thì tốt cho sức khỏe của bạn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

"ăn cá thì tốt cho sức khỏe bạn" mà cũng sai ư??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

thiếu chữ của nên vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/loc297757

"việc ăn cá thì tốt cho sức khỏe của bạn" tại sao sai ?

1 tuần trước