Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyenchi.

"He sees them."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenchi.

anh ấy nhìn thấy chúng ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuStun

Anh ấy thấy chúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nunie22

Yề

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvuthaison

Mn vào nhóm của mk để học chung nha mã W9D97K nhé các bn

10 tháng trước