Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những câu trả lời của tôi thì sai."

Dịch:My answers are wrong.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zalo162

my answers are false sao sai v add

2 năm trước