1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "The sum of two and four is s…

"The sum of two and four is six."

Překlad:Součet dvou a čtyř je šest.

August 4, 2015

11 komentářů


https://www.duolingo.com/profile/Jardap1

Doporučuji uznat " součet dvě a čtyři je šest - minimálně matematický to je dobře


https://www.duolingo.com/profile/JanSimeon

Proč není možná varianta "Součet dvě a čtyři je šest"?


https://www.duolingo.com/profile/nueby

To je jako od Čecha, který se naučil jen první pád.


https://www.duolingo.com/profile/JanSimeon

Nepolemizuji s vazbou s druhým pádem, ta je samozřejmě správná, spíše reflektuji to, že se v této pozici užívá i první pád (i prvního pádu) kvůli zdůraznění číselného významu. Je zajímavé, že duolingo naopak nabízí za správné i hovorové tvary sloves jako je např. připravuji/připravuju, kde ten druhý tvar je opravdu pouze hovorový a pravopisně je nesprávný. To jen tak na okraj. :-)


https://www.duolingo.com/profile/FreekyFriik

Hovorová čeština je spisovná.


https://www.duolingo.com/profile/JanSimeon

Milý FreekyFriiku, vycházíte z poučení o třídění slov a tvarosloví. V tom máte pravdu, ale ne vždy je hovorové slovo spisovné ve všech projevech. Proto to je hovorová čeština - za spisovnou je tedy považována v mluvených projevech, a to ještě v určitých typech. Psané (ale i mluvené) projevy se řídí dalšími náležitostmi, o níž pojednává především stylistika. Například v úředním dopise je hovorovost chybná, v uměleckém stylu naopak může text ozvláštnit. Něco více jsem k tomu napsal také v odpovědi Kačence9. Přeji krásný den.


https://www.duolingo.com/profile/kacenka9

Doporucuji si pred takovym tvrzenim zopakovat slovesa casujici se podle vzoru 'mazat' a 'kryt'. Pripravuju, miluju, mazu jsou vse gramaticky uznavane spisovne tvary.


https://www.duolingo.com/profile/JanSimeon

Kačenko, děkuji Vám za upozornění. U sloves 3. třídy, tedy vzorů kryje, kupuje jsou tvary s koncovkou -u hodnoceny jako hovorové. Gramaticky jsou správné v mluvené řeči. V psaném projevu se jich může užít například v přímé řeči, ve specifických útvarech uměleckého funkčního stylu, v ostatních případech je nutné takové výrazy vložit do uvozovek či jinak vymezit. V psaném projevu nejde totiž jen o gramatickou stránku, ale i o stránku stylovou. V psaném projevu jsou tvary s koncovkou -u u sloves 3. třídy považovány za chybu. Něco jiného jsou samozřejmě slovesa 1. třídy, kde je tvar s koncovkou -u zcela správný (gramaticky i stylisticky, v mluveném i psaném projevu). Hovorová čeština je spisovná, nikoli však automaticky v psaném projevu. Nicméně zde se učíme na duolingu i hovorovou řeč, protože je logické, že budeme nejen psát, ale i hovořit. Proti psaní těchto tvarů proto nic nenamítám, poněvadž je zde splněna ona stylistická podmínka. Takže naše diskuze vznikla možná nepochopením. Mně šlo spíš o prvotní dotaz s použitím číslovek, protože se (možná chybně) domnívám, že ačkoli věta "Součet dvou a čtyř je šest" je zcela v pořádku, nicméně hovorově lze říci i "Součet dvě a čtyři je šest", což je zde chápáno jako chybné. Proto jsem upozorňoval např. na tu hovorovost u sloves. A protože zde, Kačenko, vystupujete jako odborník, předpokládám, že jste učitelka českého jazyka, pokud ano, přeji příjemné prázdniny. :-)


https://www.duolingo.com/profile/M.A.T.A.F.A.K

To možná je, nicméně zastávám taktéž názor, že přeloženo je to správně a Čech to pochopí. A pak už by měla být správná též varianta "součet dvě a čtyři jsou šest, případně součet dvou a čtyř jsou šest."


https://www.duolingo.com/profile/Cabo628986

Napsal jsem: Ten součet dvou a čtyř je šest ....a bylo to špatně ... Je to chybné kdyz jsem dal zájmeno TEN soucet ? Vychazel jsem ze členů The


https://www.duolingo.com/profile/Doulingo891199

Nešlo by : Součet čísel dva a čtyri je šest. Prosím o přidání.

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.