Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ăn ở trên sàn."

Dịch:We eat on the floor.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0902444582

happy new year

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoang1052004

sao lại đáp án ghi là story ở đây

2 năm trước

https://www.duolingo.com/samanthaquach

Bẩn quá!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mituot922588

We eat on floor sao lại sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Endr0z
Endr0z
  • 25
  • 6
  • 2

clgv ?? admin dau

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DiuLinh482968

Ăn trên sàn... kém sang

2 tháng trước