https://www.duolingo.com/profile/Saly2006TT-

Đố vui có thưởng

Đây là trò chơi cho vui nên sẽ nên không đóng ligot và ngược lại sẽ phải trả lời các câu hỏi của chương trình đưa ra . Ai trả lời đúng các câu hỏi chương trình thì sẽ được nhận số ligot là 5 ligot. Và phát thêm 2 ligot nữa

August 4, 2015

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguchautruyenki

Ừ, ĐƯỢC ĐÓ

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Cho mình tham gia luôn nhé!

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Saly2006TT-

là ngày 7 / 8 / 2015 đến hết hạng đăng kí là 12 /8 /2015

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Ok!

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Miku_scorpiogirl

cho mik đăng kí

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Miku_scorpiogirl

mà khi nào thì tổ chức

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Vulananh2001

mình chơi nữa

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

mình chơi với

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

cho minhdang ky

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhuongLy2005.

cho minh tham gia nhe!!!!!!!^__^

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/0SuperThanh0

mình tham gia nữa.

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/linhminh83256

mình tham gia nữa

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minathaingan

cho minh choi voi nhak

August 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

cho mình chơi nữa!

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MienTrinh2

mình tham gia

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mimiocean24

mình cũng chơi :)

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Saly2006TT-

thank you for you !

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/uyen_thuc

mình đăng kí

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Saly2006TT-

để mốt tớ ra đề

August 8, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.