Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trạm xe buýt ở đâu?"

Dịch:Where is the bus station?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenhuynhvn

why "where is the bus stop" is wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/carmen316636

Đáp án này vẫn được chấp nhận mà bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Maybe but I don't see it in the dictionary!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Bus stop : la điểm dừng chứ không phải trạm nhé.

2 năm trước