Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is a cat on the tree."

Dịch:Có một con mèo ở trên cây.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Có thể dịch dịch "THERE = ở đó" được ko nhỉ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiG-0

cat dịch là chú mèo, vậy mà dog mình dịch là chú chó thì lại sai =}}}

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcLm692032

Có 1 con mèo ở trên cây

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NgcLm692032

Dịch đúng mà báo sai là sao?

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NgcLm692032

Xin cho biết 1 con mèo và một con mèo khác nhau chỗ nào???????

2 tuần trước