Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What are you trying to do?"

Dịch:Bạn đang cố gắng làm gì?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

Bạn đang cố gắng để làm gì sao lại sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

to giong ban ...co to do ...la de lam ....sao k co nkj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 672

Giống mk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 4

Cố gắng học thật nhiều ngôn ngữ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

tại sao lại là are nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

bạn đang thử làm gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

what are you trying to do, what are you trying to do, what are you trying to do, what are you trying to do, what are you trying to do, what are you trying to do, what are you trying to do

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tieutuocth

Đó và thế khác nhau????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lduyhi1

Bạn đang cố gắng làm gì nào sao lại sai ???

4 tháng trước