https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đoán đúng nhận ngay lingot 5( Có chút thay đổi)

Các thành viên của trò chơi là:

ngochan94, vonguyenhamy, khanhlinh03, NhiTruc, Never - in - love, minhnhathuynh, phanthaihaphuong(Phuong_Susan2006), nhatphuong01, PhuongLy2005, BaoNgoc2303, LuckySymboy, MagicIsland, tien06.

Bây giờ mình thay đổi luật chơi tẹo:

1: Giải thưởng lingot:

Bạn nhanh thứ 1: 5 lingot

Bạn nhanh thứ 2: 4 lingot

Bạn nhanh thứ 3: 3 lingot

Bạn nhanh thứ 4: 2 lingot

Từ bạn nhanh thứ 5 => thứ 10 sẽ đc nhận 1 lingot. Bạn nhanh thứ 11 trở đi sẽ không đc nhận lingot.

2: Luật chơi:

Mình sẽ ra 1 chủ điểm, bạn làm đầu tiên sẽ lấy chữ cái cuối cùng của mình làm chữ cái đầu tiên của bạn. Bạn làm thứ hai sẽ lấy chữ cái cuối cùng của bạn thứ nhất làm chữ cái cuối cùng của mình. Bạn thứ ba sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ hai làm từ thứ nhất của mình. Bạn thứ 4 sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ ba làm từ cuối cùng của mình. Cứ thế tiếp tục cho đến hết bạn thứ 10 thì trò chơi kết thúc. Mỗi bạn chỉ đc trả lời duy nhất 1 từ và 1 lần.

*Chủ điểm tiếp theo: clothes

August 5, 2015

40 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

ok! Mình hiểu rồi!!

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

à mà ghi chú cho bạn hiểu luôn mình là phanthaihaphuong đó!

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

khi nào bn ra đề???

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

ừ khi nào bn ra đề vậy

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Có rùi đó

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Yui_

shirt

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

5 lingot for you

August 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

mình nối tiếp Magisland nha. T-shirt. ^_^

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Bạn trả lời sai luật rồi nha

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

Why??????

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Hihi, sorry bạn nha. Đề bài mình viết nhầm. Bạn thứ tư sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ 3 làm từ cuối cùng của mình. Bạn sửa lại nha, mình sẽ đưa lingot cho.

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hinata-Phan2006

mình sẽ sửa lại là:

hic hic khó T_T

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

she

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Phuong-Susan2006

what

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

she mà

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hinata-Phan2006

nghĩa là sao

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

cô ấy gà thế

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hinata-Phan2006

cô ấy là ai

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

đang trả lời câu hỏi mà mà kết nối với minh chưa

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Bạn trả lời sai luật

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

sao mà sai

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

1 : Bạn chưa đăng kí

2: Bạn trả lời ko đúng với chủ điểm.

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/congluhan

sorry

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Uk

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minathaingan

bạn tạo đề mới nha mik dang ki nua

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Ừm, khi nào có đoán đúng nhận ngay 6 thì bạn sẽ đc chơi. Đưa mình 2 lingot nha.

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot đi. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thieno9630

mình đăng ký

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa-Conan

đăng kí kiểu gì zậy

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa-Conan

được rồi

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa-Conan

rồi nha

August 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Ok, bạn chờ đến khi có đoán đúng nhận ngay lingot 6 thì chơi nha.

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thieno9630

đưa rồi

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Ở đâu?

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Edogawa-Conan

hihi

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hinata-Phan2006

bạn ơi mình là taranakochan mình mới đổi tên đăng nhập thành Phuong_Susan2006

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Giời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

August 11, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.