https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Đoán đúng nhận ngay lingot 5( Có chút thay đổi)

Các thành viên của trò chơi là:

ngochan94, vonguyenhamy, khanhlinh03, NhiTruc, Never - in - love, minhnhathuynh, phanthaihaphuong(Phuong_Susan2006), nhatphuong01, PhuongLy2005, BaoNgoc2303, LuckySymboy, MagicIsland, tien06.

Bây giờ mình thay đổi luật chơi tẹo:

1: Giải thưởng lingot:

Bạn nhanh thứ 1: 5 lingot

Bạn nhanh thứ 2: 4 lingot

Bạn nhanh thứ 3: 3 lingot

Bạn nhanh thứ 4: 2 lingot

Từ bạn nhanh thứ 5 => thứ 10 sẽ đc nhận 1 lingot. Bạn nhanh thứ 11 trở đi sẽ không đc nhận lingot.

2: Luật chơi:

Mình sẽ ra 1 chủ điểm, bạn làm đầu tiên sẽ lấy chữ cái cuối cùng của mình làm chữ cái đầu tiên của bạn. Bạn làm thứ hai sẽ lấy chữ cái cuối cùng của bạn thứ nhất làm chữ cái cuối cùng của mình. Bạn thứ ba sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ hai làm từ thứ nhất của mình. Bạn thứ 4 sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ ba làm từ cuối cùng của mình. Cứ thế tiếp tục cho đến hết bạn thứ 10 thì trò chơi kết thúc. Mỗi bạn chỉ đc trả lời duy nhất 1 từ và 1 lần.

*Chủ điểm tiếp theo: clothes

3 năm trước

40 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

ok! Mình hiểu rồi!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

à mà ghi chú cho bạn hiểu luôn mình là phanthaihaphuong đó!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

khi nào bn ra đề???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

ừ khi nào bn ra đề vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Có rùi đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
_Yui_
 • 25
 • 11

shirt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

5 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

mình nối tiếp Magisland nha. T-shirt. ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn trả lời sai luật rồi nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

Why??????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Hihi, sorry bạn nha. Đề bài mình viết nhầm. Bạn thứ tư sẽ lấy từ cuối cùng của bạn thứ 3 làm từ cuối cùng của mình. Bạn sửa lại nha, mình sẽ đưa lingot cho.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

mình sẽ sửa lại là:

hic hic khó T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

she

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong-Susan2006

what

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

she mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

nghĩa là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

cô ấy gà thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

cô ấy là ai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

đang trả lời câu hỏi mà mà kết nối với minh chưa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn trả lời sai luật

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

sao mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

1 : Bạn chưa đăng kí

2: Bạn trả lời ko đúng với chủ điểm.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

sorry

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Uk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minathaingan

bạn tạo đề mới nha mik dang ki nua

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Ừm, khi nào có đoán đúng nhận ngay 6 thì bạn sẽ đc chơi. Đưa mình 2 lingot nha.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot đi. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thieno9630

mình đăng ký

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa-Conan

đăng kí kiểu gì zậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa-Conan

được rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa-Conan

rồi nha

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Ok, bạn chờ đến khi có đoán đúng nhận ngay lingot 6 thì chơi nha.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Đưa mình 2 lingot. Nhanh tay lên bạn. Mình chỉ cần 2 người nữa thui

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thieno9630

đưa rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Ở đâu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Edogawa-Conan

hihi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hinata-Phan2006

bạn ơi mình là taranakochan mình mới đổi tên đăng nhập thành Phuong_Susan2006

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Giời ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.