"Chúng tôi đã chiến thắng trận đấu."

Dịch:We won the match.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

Tai sao we won the battle khong duoc nhi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Yes, we always won!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhL722029

I think we can use the word "match" rather than "game". The match as the football match

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Coccoc0130

Tai sao ko dung ( we won the match ) vay cac ban?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhman143

Tai sao win lai khong duoc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.