1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "In the fall the leaves chang…

"In the fall the leaves change color."

Dịch:Trong mùa thu , những chiếc lá thay đổi màu sắc.

August 5, 2015

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KathyTruc25

Trong mùa thu những chiếc lá thay đổi sắc màu mà cũng sai????


https://www.duolingo.com/profile/MinhNhut16800

Số ít Số nhiều Leaf==>leaves Knife==>knives


https://www.duolingo.com/profile/Hanabi04

Tôi trả lời:Trong mùa thu những chiếc lá thì thay đổi màu sắc, sai à?


https://www.duolingo.com/profile/_l.lenix

Bớt từ "thì" đi thử coi


https://www.duolingo.com/profile/PoseidoN..

vào mua thu hay trong mùa thu. dich kieu này ko ổn xíu nào


https://www.duolingo.com/profile/KhangTran14833

Fall ở đây để là mùa thu không phù hợp nên sửa là Autumn.


https://www.duolingo.com/profile/mBug2

ngả màu với đổi màu khác gì nhau đâu ?


https://www.duolingo.com/profile/IteHite
  • Khác chứ bạn?

https://www.duolingo.com/profile/LinhNguyen587159

vào mùa thu lá chuyển màu cũng phải đúng chứ


https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

vào mùa thu đi, hay hiwn


https://www.duolingo.com/profile/HongTa4

Đổi thay cũng không đc


https://www.duolingo.com/profile/ChepLj

Leave là chiếc lá hay những chiếc lá


https://www.duolingo.com/profile/Kha631616

Trong mùa thu màu sắc những chiếc lá thay đổi....?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.