Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm một cái rổ cho mẹ tôi."

Dịch:I make a basket for my mother.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenhuynhvn

Can we say" I make my mother a basket" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 12

Well done!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vivian525948

Sao của mình lại đọc là " She wears glasses " nhỉ???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 12

There is something wrong in your browser.

8 tháng trước