"Tôi làm một cái rổ cho mẹ tôi."

Dịch:I make a basket for my mother.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenhuynhvn

Can we say" I make my mother a basket" ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 8

Well done!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vivian525948

Sao của mình lại đọc là " She wears glasses " nhỉ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3
 • 8

There is something wrong in your browser.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kevin.1218
Kevin.1218
 • 25
 • 18
 • 129

i wrote: "i make a colander for my mom". It's false, why??

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.