Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không quên sự tổn hại như thế ."

Dịch:I do not forget such damage.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuangHaiBo

i do not forget damage like this --> bị sai ở đâu à? Mình chưa hiểu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/finnhugo
finnhugo
  • 14
  • 9
  • 8
  • 5
  • 2

Nó vẫn là phần mềm mà phần mềm thì không hoàn chỉnh bạn ơi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTai7

Tai sao lai la "such damaged"?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LHngPhc2

i don't forget such damage like that thì có vẻ hợp lý hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YChrysanthemum

i won't forget such damage .... --> sai :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyncPht11

Such dame là sao

2 tháng trước