"Bus route"

Dịch:Tuyến đường xe buýt

August 6, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Lộ trình của xe buýt

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dinhkhoi844

Đọc thấy sai sai! ru:t chứ nhể

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/0945264634

Đường dành cho xe buýt sai sao

July 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/futado1

Đọc cả là rụt tờ. Đọc lẻ là rao tờ.

October 30, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.