"Anh ấy sẽ viết một câu trả lời rất sớm."

Dịch:He will write an answer very soon.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

thật hả!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.