Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/gotbank58

khóa học mới

gotbank58
 • 18
 • 16
 • 14
 • 12
 • 10
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 10

các bạn ơi!ở trên duolingo có khóa tiếng trung quốc không???!!!^-^

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

k

3 năm trước

https://www.duolingo.com/giangt1

ko co nha ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthanhphong

no

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congluhan
congluhan
 • 13
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

anh phạm thanh phong cho em lingots

3 năm trước