"They are going to arrive in Rome."

Dịch:Họ sẽ đến Rome.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

có ai cho tôi biết tại sao trong câu này lại có từ "in" không?mình cảm ơn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

Đúng vậy có ai giải thích sao lại "in" mà không phải là "to" đc ko. Please someone explains why do this sentence use "in", can we use "to" in this case?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuTran4

They are going to arrive room

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.