Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MegaCtrl

Talk about science and technology in english( remember support me, please)

MegaCtrl
  • 12
  • 11
  • 5
  • 4
  • 2

talk about science and technology( 100% English)

3 năm trước

0 Nhận xét