Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is my family's land?"

Dịch:Đất của gia đình của tôi ở đâu?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoiVu2

Đất đai của gia đình tôi ở đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Huongheoo13

duolingo dịch dở quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Where is my wife?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cool_Autumn

đâu là đất của gia đình tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/candycloudy

khu đất gia đình tôi ở đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"Đất gia đình tôi ở đâu" sao lại sai nhỉ? Trong tiếng Việt đâu cần nhấn mạnh từ của, vd mẹ tôi, anh tôi, lớp tôi, trường tôi...???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Where is my family's land, where is my family's land, where is my family's land,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Câu này lặp từ quá, add ơi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgLp9
NgLp9
  • 19
  • 40

Family's là một đại từ sở hữu-> của gia đình, it's- của nó, hers- của cô ấy, yours- của bạn....

3 tuần trước