Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He wants the land."

Dịch:Anh ta muốn mảnh đất.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He wants the land. She wants the house.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

But their parents want grandchild.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He wants the land. She wants him.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/L3Thanh

Ong ay ma sai hả trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

Nó nói cái gì thế, chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

Anh ấy muốn những mảnh đất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

land với earth đều là đất! Biết dùng cái nào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY

Earth là Trái Đất nha bạn! :)

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LeMinhTrun7

Land, earth, soil phân biệt lờ mờ

4 tháng trước

Thảo luận liên quan