Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How is the weather today?"

Dịch:Thời tiết hôm nay thế nào?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

"Thời tiết hôm nay ra sao?" cũng là một đáp án đúng và nên được bổ sung!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

How is the weather today. It likes my wife's character.

3 năm trước