Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am waiting for my daughter."

Dịch:Tôi đang chờ con gái của tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am waiting for my woman.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhaha09

Chuẩn cơm mẹ nấu rồi ạ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Skywalker2834

me: tôi đang chờ cô con gái của tôi answer: that's wrong me: uninstall app đùa tí chứ sửa đi nhé

1 tháng trước