Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are getting older each day."

Dịch:Chúng ta đang trở nên già hơn mỗi ngày.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My wife is getting pretier each day.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

"Chúng tôi trở nên già hơn mỗi ngày" sao lại sai. Mình không viết chữ mờ thôi mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrNhan1

"trở lên" mới đúng chứ nhỉ?

2 năm trước

Thảo luận liên quan