"She is getting older."

Dịch:Cô ấy đang trở nên già hơn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is getting older. He is geting younger.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonyviet9x

Gioi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

she is getting older

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.