Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is getting older."

Dịch:Cô ấy đang trở nên già hơn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is getting older. He is geting younger.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tonyviet9x

Gioi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

she is getting older

1 năm trước