Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is following me."

Dịch:Cô ấy đang đi theo tôi.

1
3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhHue1

Hii. Mình dịch đuổi theo

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tr9pgY

Giống mình ghê

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

cô ấy đi theo tôi

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She is following me. She is my wife.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

Cô ta nghi ngờ tôi ngoại tình :))

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng167859
Dng167859
  • 21
  • 5
  • 3
  • 33
0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongM341704

Đuổi theo theo đuổi :v????????????

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/chocon30.07

Tôi dịch cô ấy đang đuổi theo tôi mà vẫn sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh67103

Sao đáp án có "đuổi" chứ không có "đi" nhỉ? Mọi người ơi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/luutatthang

Cô ấy đang dõi theo tôi - - - - Chuẫn Hơn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NynNyn.1911

Đuổi theo Theo dõi Thì sẽ đúng hơn Còn " theo đuổi " nghiêng hơn về nghĩa thích một người nào đó mình theo đuổi người ta làm đủ mọi cách để người ta chấp nhận tình cảm của mình

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeCongDat1

sao không có cô ta đang theo dõi tôi

0
Trả lời1 năm trước